https://www.pinf.sk/legal/ – Zásady ochrany osobných údajov, reklamačný poriadok a ďalšie dôležité dokumenty od našej spoločnosti.

Prevádzkovateľ:

Pinf s.r.o.
Sobotište 393
906 05 Sobotište
IČO: 51 007 908