Zverejniť.sk poskytuje pre svojich zákazníkov bezplatnú možnosť umiestniť dokumenty na skrátenú adresu vo formáte vasnazov.zinf.sk.

Skratka ZINF znamená Zverejniť INFormácie.